graimport
Om Gråimport I värmebranschen finns idag ett stort problem som påverkar både slutkund och de företag som verkar inom branschen. Problemet heter gråimport.

Gråimport innebär att ett företag i Sverige köper sina värmepumpar via en enskild firma i ett land utanför Sverige, istället för av en svensk generalagent. Pumpen kan då säljas till ett mycket lågt pris, vilket många kunder lockas av. Följderna är dock tråkiga för både kund och värmebranschen i stort.

Gråimport ur kundens perspektiv Gråimport sett ur värmebranschens perspektiv