varforsvg
Varför SVG Svensk Värmegaranti är ett kvalitetsverktyg som ska användas både av kunder som köper värme och av leverantörer som säljer värmelösningar.

Du som står i begrepp att köpa en värmepump – Dra nytta av Svensk Värmegarantis offereringstjänst som är gratis.
På så vis får du kontakt med en leverantör som följer Svensk Värmegarantis strikta regler för hur både affär, installation och service ska skötas.

Under fliken Om gråimport kan du läsa om hur gråimporten har blivit ett stort problem för både kunder och leverantörer i branschen.
Läs även om vilka villkor våra medlemsföretag ska uppfylla för att blir certifierade, under fliken Villkor för certifiering.